اسپانسرشیپ به معنی حمایت دوجانبه بوده و در علم تجارت به روابطی اطلاق می گردد که طی آن دو یا چند گروه با منافع مشترک به یکدیگر نزدیک شده و برای پیشرفت و ارتقاء یکدیگر دست به دست هم داده و همدیگر را بطور متقابل مورد حمایت قرار می دهند. این حمایت از یک رابطه مادی آغاز شده و در انتها به یک رابطه چند جانبه مادی،اقتصادیواجتماعیمنجرخواهدگردید. درواقعاینپدیدهایده ای نو و تحول ساز است که پیدایش آن توسعه روابط مادی و معنوی است.

تبلیغات و اسپانسرشیپ دو ابزار ترفیعی متفاوت‌اند که استفاده از آنها بستگی به هدف و موقعیت‌ شرکت در بازار هدف دارد. « اسپانسر شیپ فراتر از یک رابطه اقتصادی ساده است و رابطه‌ای است که تمامی موارد مادی و معنوی دو طرف را در بر می‌گیرد ». باید اعتراف نمود در اسپانسرشیپ موضوع تنها شناسائی و تبلیغ نیست و مدیران ارشد و کارآفرینان پیشرو می‌دانند اسپانسر تنها به فکر جذب عموم نیست بلکه به فکر جذب قشر خاصی از افراد است که به زمینه‌های خاص علاقمندند و مستعد ایجاد روابط کلان می‌باشند.آنها می دانند نیل به آنچه که در عالم کسب و کار نیازمندند تنها از طریق تبلیغات مستقیم و رسانه ای متصور نیست.باید توجه داشت که در اسپانسرشیپ دو گروه صنعتی،اقتصادی و… باهم هماهنگ می شوند و هر دو برای اعتلای یکدیگر تلاش می کنند. بنابراین اسپانسرشیپ ورای تبلیغات بوده و یک رابطه پیچیده اقتصادی،اجتماعی محسوب می گردد، که در آن به طور مستقیم هر دو طرف سود می برند.

 واحد اسپانسرشیپ شرکت توسعه تجارت اکسیر با درک واقعی از حمایت دو جانبه و در نهایت دقت و عدالت به عنوان یک بنگاه اقتصادی آماده همکاری با سازمان ها و شرکت های مختلف است تا بتوان از این ابزار بسیار مهم تجارت امروز حداکثر بهره وری و بهره مندی را برای طرفین با مزایای زیر ایجاد می نماید.

غلبه بر محدودیت‌های تبلیغات.

باورپذیریدر ذهن مخاطب.

بالا بردن تصویر برنددر طبقه خاصی از بازار.

ارتقاء دیدگاه مشتریان نسبت به برند (پرستیژ).

بهبود روحیه‌ و انگیزه کارکنان.

فرصت‌های فروش بیشتر.

دسترسی به مخاطبین زنده.