نمایشگاه یک تکنیک دو سویه و یک فعالیت مدیریتی در راستای توسعه پایدار تلقی می شود که در آن ارائه تفکر جدید، خلاقیت، نوآوری و ابتکارات جدید به وضوح مشاهده می شود. نمایشگاه این امکان را برای بازدید کنندگان فراهم می آورد که محصولات و خدمات گوناگون شرکت کنندگان را ببینند و به مقایسه بپردازند. نمایشگاه به مثابه یک رسانه مهم و تاثیر گذار در جهان کنونی مطرح می باشد و در عرصه زندگی انسانها یکی از شاخص های پیشرفت شگرف در ارتقاء اندیشه و عمل تلقی می شود.

امروزه با توجه به پیچیدگی ابزار تبلیغ در دنیای ارتباطات و تحولات عظیم در هزاره سوم نه تنها نمایشگاه اهمیت خود را
از دست نداده است بلکه با توجه به نفوذ گسترده شبکه های ماهواره ای و دنیای عجیب ارتباطی با ویژگیهایی همچون سرعت، مداومت انتشار، فراگیر بودن آن برای مخاطبان و اغناء سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، کماکان نمایشگاه به عنوان اهرمی مهم در اقتصاد و توسعه محسوب می شود.

شرکت توسعه تجارت اکسیر با هدف توسعه فرهنگ صادرات، بهینه سازی و افزایش بهره وری عوامل تولید و انتقال تکنولوژی و دانش فنی،  نگاه ویژه ای به برگزاری نمایشگاه های تخصصی داخلی و بین المللی دارد که با توجه به پتانسیل های اقتصادی کشور عزیزمان در بخش های مختلف قصد دارد با نگرشی کاملا نو و تخصصی و با بهره گیری از تجارب گذشته گامی موثر در این راه بردارد.