توسعه مهندسی تجارت
توسعه مهندسی تجارت فرآیندی است که در مسیر توسعه فعالیت ها، سازمان را با تسلط و هوشمندی کامل از طریق جمع آوری اطلاعات و ارائه راهکارهای موثر به بازار مرتبط ...

بیشتر بخوانید »

برگزاری نمایشگاه
رسیدن به بازارهای گسترده جهانی ، مستلزم حرکت به سوی اقتصاد باز ، به کارگیری استراتژی های جهش صادراتی و نگاه مدبرانه به نیازها و خواسته های مشتریان گوناگون در ...

بیشتر بخوانید »

اسپانسرشیپ
اسپانسرشیپ به معنی حمایت دوجانبه بوده و در علم تجارت به روابطی اطلاق می گردد که طی آن دو یا چند گروه با منافع مشترک به یکدیگر نزدیک شده و ...

بیشتر بخوانید »

خدمات نمایشگاهی
نمایشگاه یک تکنیک دو سویه و یک فعالیت مدیریتی در راستای توسعه پایدار تلقی می شود که در آن ارائه تفکر جدید، خلاقیت، نوآوری و ابتکارات جدید به وضوح مشاهده ...

بیشتر بخوانید »