• 19

نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان

  •  تاریخ
    اسفند ۶, ۱۳۹۲
  •  دسته ها
  •  مهارت ها
    برگزاری نمایشگاه

نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان جزء کارهای موفق شرکت اکسیراکسپو بوده است.